DONES EN LES TECNOLOGIES: ACCESSOS, USOS , CONTRIBUCIONS I DESITJOS DE LES DONES TECNÒLOGUES ARTÍSTIQUES. UNA APROXIMACIÓ GLOCALITZADA DES DE CATALUNYA.

 

             DONES EN LES TECNOLOGIES: ACCESSOS, USOS , CONTRIBUCIONS I DESITJOS DE LES DONES TECNÒLOGUES ARTÍSTIQUES. UNA APROXIMACIÓ GLOCALITZADA DES DE CATALUNYA.
 

SUMARI

 
El present informe presenta la recerca i un conjunt d'accions complementaries que s’han portat a terme per conèixer i visibilitzar les vies d’accés, les contribucions i desitjos de les tecnòlogues de Catalunya i específicament les tecnòlogues artístiques.
Aquest projecte ha implicat, per una banda, un treball de recerca feminista activista coordinada per investigadores tecnosocials i en el que hi han participat les mateixes tecnòlogues i una sèrie de persones i entitats que hi han col.laborat.
En el procés d'investigació s’ha revisat la principal literatura feminista de la tecnologia referent a l’exclusió i la inclusió de les dones en les TIC. Per contextualitzar-ho s’han descrit les dades públiques sobre participació de les dones en les TIC a Catalunya. Per incidir en les dones tecnòlogues s’han identificat, reutilitzat i explotat les informacions recollides en les recerques prèvies de Donestech per Catalunya, tant per a les tecnòlogues en el seu conjunt com per les tecnòlogues artístiques. Finalment, s’ha revisat la literatura sobre art i tecnologia i s’ha contextualitzat la realitat per a les dones i per a Catalunya. Per incidir en les experiències de les tecnòlogues del món de l’Art a Catalunya s’han recollit nous testimonis i experiències a través de noves entrevistes en profunditat a tecnòlogues artístiques residents a Catalunya. Les seves experiències han estat analitzades per elucidar-ne els seus accessos, usos, contribucions i desitjos respecte les tecnologies. El treball de recerca es presenta a continuació en format text i es troba disponible on-line.
Per altra banda, en el marc d’aquest projecte s’han realitzat un seguit d’accions complementàries a la recerca per contribuir a l’empoderament de les tecnòlogues artístiques i a la seva visibilització. En primer lloc, s’ha construït un portal web tipus Drupal per a visibilitzar les tecnòlogues artístiques de Catalunya, la recerca i accions d’aquest projecte, per omplir amb continguts d’interès per aquesta col.lectivitat i que recull el seguit d’esdeveniments que es van realitzant en aquest àmbit. En segon lloc s’ha realitzat un ampli treball audiovisual conjuntament amb les mateixes tecnòlogues artístiques que ha culminat amb una sèrie d'entrevistes editades de cada una de les artistes entrevistades i en 2 documentals audiovisuals sobre les experiències de les tecnòlogues artístiques i les seves contribucions, una sèrie de jornades de treball i presentació i un espai al blip.tv que ho presenta per a ser compartit i generar nous documentals. En tercer lloc s’ha elaborat una visualització tipus delicious amb enllaços i paraules clau relacionades amb les tecnòlogues del món de l’art. En quart lloc s’ha creat un grup i llista de correu de tecnòlogues artístiques per tal de fomentar el seu empoderament i l’intercanvi de coneixements i informació. En cinquè lloc s’ha elaborat un llistat de propostes d’actuació pública per a la inclusió de les dones en les tecnologies. En sisè lloc s’està col.laborant en la realització d’un còmic sobre les dones dj i vj. I, finalment, s’ha participat i col.laborat amb col.lectius, associacions i esdeveniments de dones i art com Donestech, riereta, surt.tv, telenoika, el festival Femelek o la trobada de gènere i Ciberespai X0y1 a Sevilla.
Aquest projecte ha estat coordinat per Núria Vergés i Eva Cruells en el marc del col.lectiu Donestech i ha comptat amb la col.laboració directa d’una vintena de tecnòlogues, la majoria d’elles del món de l’art.
 
Més info:
 
INDEX
 
             PART 5: DONES TECNOLOGUES A CATALUNYA
             PART 6: TECNOLOGUES ARTISTIQUES A CATALUNYA
             PART 7: INFORMACIO COMPLEMENTARIA

 Amb el suport de:

Institut Català de les Dones